"Elämä ei ole odottamista, toivomista ja haaveilemista, se on tekemistä, olemista ja joksikin tulemista.”

- Mike Dooley

Liisa Säämäki

RA, FiseAA

Suunnittelu on peli - palapeli.

lähestyttävä, kuunteleva
Asiakkaan toiveet ja tarpeet, täydennetään paloilla joita ei ehkä osattu etsiä tai odottaa. Tavoitteena enemmän.

yhteispeli
Lopputulokseen, projektin onnistumiseen, vaaditaan monta osapuolta, eri vaiheissa, eri määrin. Ei yksin, vaan asiantuntijat yhdessä.

avoin, rohkea, vastuullinen
Asiakkaan kuunteleminen, luottamus yhteistyökumppaneihin, oma kokemus ja näkemys – vastuu kokonaisuudesta. Uusien rohkeiden näkökulmien etsiminen, vanhojen, hyväksi koettujen ratkaisujen soveltaminen.

Tuloksena enemmän.

Referenssit

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu

sisustus- ja WP-suunnittelu

Konsultointi ja projektityö

erityisala/-kiinnostus toimitilat ja työympäristöt

Laaja ja pitkä kokemus

suunnittelusta, projekti- ja yhteistyöstä rakentamisen eri sidosryhmien kanssa